فایل ترجمه ارائه استاد تائبی به عنوان منبع آزمون

| ۱۰:۲۰:۵۹ | ۲۰ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: MjA

فایل ترجمه ارائه استاد تائبی در ادلین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان به عنوان منبع آزمون از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

فایل ترجمه ارائه استاد تائبی در ادلین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان به عنوان منبع آزمون از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

 

فایل ارایه استاد تائبی

 

کیمیا سامانه