یاداشت دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

تاملی در نظامنامه اخلاق حرفه‌ای مهندسان

| ۱۰:۵۸:۵۵ | ۲۶ / آذر / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: MTI

ما در گذشته تاریخی خود فتوت‌نامه‌ها را داشتیم که به بحث اخلاق در حرفه‌ها می‌پرداختند و در آنها بیان می‌شد که به عنوان نمونه جامعه معماران، هنرمندان، صنعتگران و... در رفتار حرفه‌ای خود باید چگونه عمل کنند که این موارد به عمق تمدن و فرهنگ کشور ارتباط داشته و دارد.

یاداشت دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  در خصوص  نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به شرح ذیل می باشد.

همواره در جوامع رابطه مستقیمی بین رعایت اخلاق و عمق فرهنگ و تمدن وجود دارد. کشورهایی که دارای فرهنگ و تمدن غنی هستند رعایت اخلاق در آن جوامع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ما در گذشته تاریخی خود فتوت‌نامه‌ها را داشتیم که به بحث اخلاق در حرفه‌ها می‌پرداختند و در آنها بیان می‌شد که به عنوان نمونه جامعه معماران، هنرمندان، صنعتگران و... در رفتار حرفه‌ای خود باید چگونه عمل کنند که این موارد به عمق تمدن و فرهنگ کشور ارتباط داشته و دارد.


در جهان مدرن، حرفه‌مندان رشته‌های مختلف تلاش کرده‌اند اخلاق عمومی جامعه را تبدیل به مصادیقی در رشته‌های خود کنند و می‌بینیم رشته‌های متعددی به این سمت گرایش دارند که اخلاق را در رفتار حرفه‌ای تبیین می‌کنند اما رشته مهندسی تاکنون برنامه مدونی برای اخلاق حرفه‌ای نداشته است. خوشبختانه با تصویب و ابلاغ نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به‌وسیله وزیر راه و شهرسازی، اکنون یک سند رسمی برای رعایت اخلاق حرفه‌ای در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان داریم.


این نظامنامه ۳ بخش بوده و دربرگیرنده تعاریف، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان و شیوه احراز نقض نظامنامه است. رفتار عمومی در این نظامنامه بیان کرده است که یک مهندس باید در برابر کسی که با آن قرارداد امضا کرده و کارفرما محسوب می‌شود چه اصولی را رعایت کند. همچنین بخش سوم این نظامنامه به رفتار مهندس با دیگر همکاران خود می‌پردازد و در آنجا مصادیقی را بیان می‌کند که باید در روابط سالم بین چند همکار در انجام خدمات مهندسی رعایت شود.


مصادیق بیان شده در نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان مصادیق قابل‌توجه و تاثیرگرفته از وقایع مهندسی در دنیای امروز و هدفش این است که بحث‌های اخلاقی جنبه عملیاتی به خود بگیرند. اگر در زمینه راستگویی در اظهارات فنی سخن می‌گوییم؛ اگر از اینکه مهندس نباید وعده‌های خلاف اصول بدهد صحبت می‌کنیم یا اگر گفته می‌شود مهندس نباید پروانه‌فروشی کند و پروانه خود را در اختیار دیگران بگذارد همه مصادیق عدول از رعایت اخلاق هستند که در نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به صراحت بیان شده و در صورت نقض آن مجازات تعیین شده است.


برای اینکه این اصول بتواند اجرایی شود قانون‌گذار به‌وسیله هیات دولت جریمه‌هایی را پیش‌بینی کرده که اگر این اصول رعایت نشود چه مجازات و عواقبی را به دنبال خواهد داشت. همچنین در پایان نظامنامه بیان شده که رعایت رفتار حرفه‌ای اخلاقی، پیش‌فرضی است که همه مهندسان آن را رعایت می‌کنند. پیش‌فرض رعایت اخلاق در صورت نقض باید به‌وسیله شکایت موردرسیدگی قرار گیرد. مسائلی که موضوع اخلاق حرفه‌ای مهندسی را نقض کند از جمله مواردی است که باید از طریق شکایتی صورت بگیرد و در شورای انتظامی که مطابق قانون تشکیل شده به آن رسیدگی شود. اگر پس از سیر تشریفات قانونی، نقض ارادی رعایت نشدن اخلاق در شورای انتظامی احراز و حکم قطعی شود در آن زمان می‌شود به بحث مجازات‌ها در آن پرداخت.


نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سراسر استان‌های کشور با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی اجرا خواهد شد و هدف اصلی از اجرای این نظامنامه کاهش تخلفات ساخت‌وساز است. مجازات گنجانده شده در قانون منطبق با مجازات‌هاست و برای کسانی که به طور مرتب قانون را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. فرض ما این است که تمامی مهندسان رعایت اخلاق را می‌کنند زیرا وظیفه حرفه‌ای مهندسان است بنابراین به تشویق نیازی وجود ندارد اما هرگونه عدول از اخلاق است که باید مورد شماتت و اعتراض قرار گیرد.

 

کیمیا سامانه