کمیته علمی همایش

شناسه صفحه : [NjM1]

 

آقای دکتر احد فرامرز قراملکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر بهنام تائبی دانشیار دانشگاه صنعتی دلفت کشور  هلند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمين مهدی عليزاده مدير مركز اخلاق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس علی دیزانی، هیئت علمی همکار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو کمیته اخلاق مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس حمیدرضا جوان عضو کمیته اخلاق مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس جلال محدثی عضوکمیته اخلاق مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 

 

 

 

 

کیمیا سامانه